mgr Magdalena Maculak – pedagog, resocjalizator, mediator, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka studiów wyższych na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych na kierunku Szkoła Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyła m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs zaawansowany, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie dla realizatorów programu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie „Rodzina”. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami znajdującymi się w kryzysach, w tym z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Pracuje w kontakcie indywidualnym i grupowym. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaśle, w Publicznym Gimnazjum w Brzyskach, w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, w Punkcie Konsultacyjnym dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Osieku Jasielskim, jak również w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Jaśle. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów i warsztatów. Prowadzi praktykę prywatną.