Poniedziałek, godz. 16.00 – 18.00.

Konsultacje psychologiczne dla osób z rodzin z problemem uzależnień.

Pani Iwona Pilch – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.

Wtorek, godz. 16.00 – 18.00.

Konsultacje prawne dla rodzin z problemem uzależnień.

Pani Joanna Myśliwiec – prawnik, psycholog kliniczny.

Środa, godz. 15.45 – 17.45.

Konsultacje w zakresie rozwojowego wsparcia w kryzysie emocjonalnym osób z rodzin z problemem uzależnienia.

Pani Magdalena Maculakspecjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Porady i konsultacje świadczone są bezpłatnie dla mieszkańców miasta Jasła.