Poniedziałek, godz. 16.00 – 18.00.

Konsultacje psychologiczne dla osób współuzależnionych.

Pani Iwona Pilch – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Wtorek, godz. 16.00 – 18.00.

Konsultacje prawne dla rodzin z problemem uzależnień.

Pani Joanna Myśliwiec – prawnik, psycholog kliniczny.

Środa, godz. 14.45 – 16.45.

Oddziaływania  terapeutyczne dla osób znajdujących się w kryzysie, w szczególności rodzin z problemem uzależnień.

Pani Magdalena Maculak – psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Środa, godz. 16.00– 19.00.

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Pani Anna Szajnar – instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny.

Porady i konsultacje świadczone są bezpłatnie dla mieszkańców miasta Jasła.