Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy

Jasło ul. Floriańska 8a

Tel/fax 13 446-47-14

Poniedziałek godz. 8.00 – 10.00

Krystyna Łopatkiewicz – instruktor terapii uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Środa godz. 16.00 – 18.00

Anna Ostalecka – Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czwartek godz. 16.00 – 18.00                                     

Anna Szajnar – instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny.

Piątek godz. 8.00 – 10.00

Margot Wysocka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.