Dyżury w Punkcie Konsultacyjnymdla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy

Jasło ul. Floriańska 8a

Tel/fax 13 446-47-14

Poniedziałek godz. 16.00 – 18.00

Krystyna Łopatkiewicz – instruktor terapii uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Środa godz. 7.30 – 9.30

Dyżur pełnią członkowie zespołu motywacyjno-interwencyjnego MKRPA

Czwartek godz. 15:45 – 17:45                                     

Anna Szajnar – instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny.

Piątek godz. 8.00 – 10.00

Margot Wysocka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.