Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, to miejsce działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również miejsce świadczenia usług edukacyjno-terapeutycznych adresowanych do wszystkich mieszkańców Miasta Jasła znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Tutaj bezpłatne świadczone są porady prawne i psychologiczne oraz konsultacje w aspekcie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i przemocy. W Centrum, w ramach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są motywowane osoby uwikłane w nałogi do podjęcia terapii i leczenia. 

W Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia znajdziecie Państwo fachową i rzetelną pomoc.