Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle ul. Floriańska 8a.

Telefon/fax 013 44-647-14

e-mail: mkrpa@um.jaslo.pl