mgr Joanna Myśliwiec: prawnik, psycholog, psycholog transportu, psychoterapeuta w  procesie certyfikacji, mediator.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia, specjalność społeczna psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, kierunek psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki.

Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaśle oraz w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle na stanowisku konsultanta ds. prawnych, w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Jaśle, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie na stanowisku psychologa, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Jaśle na stanowisku psychoterapeuty. Uczestniczyła w licznych kursach, konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach dotyczących przemocy w rodzinie, procedury „Niebieskie Karty”, działania Zespołów Interdyscyplinarnych, psychoterapii psychoanalitycznej, psychologii. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników placówek oświatowych oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie: aspektów prawnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktów wykonawczych do ustaw, pracy Zespołów Interdyscyplinarnych, psychoterapii, umiejętności komunikacji interpersonalnej, wypalenia zawodowego.