Kwalifikacje: mgr psychologii, pierwszy stopień szkolenia przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, psychoterapia uzaleznien i wspoluzależnienia w procesie certyfikacji.